бездъна

бездъна
БЕЗДЪН|А (42), с.
1.Бездонная пропасть, бездна:

въсходѩи звѣрь ѡ(т) бездьны и побѣдить и оубьѥть ѥю (ἐκ τῆς ἀβύσσου) ΓΑ XIIIXIV, 187б; сих бо анг҃лъ сверженъ бы(с). ѥгоже вы гл҃ета антихре(с). за величанье ѥго низъверженъ бы(с) с нб҃се. и есть в безднѣ ЛЛ 1377, 59 об. (1071); Всѣ(х) же гл҃сы ѡкончаваѥтъ Павелъ, гл҃ѩ: кто взиде на нб(с)а, Х(с)а свести? кто ли слѣзе в бездну, Х(с)а възвести? КТур XII сп. XIV, 53; имущи многи и прекрѣпки лукавы˫а д҃хы. тревольны˫а стр(с)ти досѩжюща˫а ˫ако же рещи до того самого нб҃си. и низъходѩщи паки до бездны ||=земны˫а. (ἕως τῶν ἀβύσσων) ФСт XIV, 182183;

||=о подземных водах; о водной пучине:

а ѥже верхоу вода землѣ събрасѩ въ снемъ ѥдинъ и море наре(ч)но бы(с). а ѥже подъ землею вода оста, бездьна наре(ч)на бы(с), из не˫аже ˫ако сморци [в др. сп. смерци] испоущаютьсѩ источничи на животъ намъ и всѩкои животинѣ (ἄβυσσος) ΓΑ XIIIXIV, 183б; Б҃ъ ѥсть... пѩдью н҃бо измѣри. и пѡднѡжиѥ землѩ. но покрываѥть ю дланию. і сила ѥгѡ хѡдить и пѡдъ пѡдъземныхъ. мореи бездьны одиною горъстию нали˫а. МПр XIV, 3 об.; и тьма вьрху безны. [так!] а д҃хъ б҃ии ношаше(с) верху воды. ожида˫а [в др. сп. ѡживл˫аѩ] водноѥ. ѥство. Пал 1406, 2г; Смотри же жидовине. изрѩдного сего чюдеси. ˫ако сѣкомыи жезлъ несѣкомоѥ море пресѣче. тогда оубо морьска˫а без(д)на. видѣ сл҃нце ѥгоже не видѣла николиже. Там же, 125в; ты же ||=дн(с)ь въ казни и в работу преданъ бы(с) подъ рукы ˫азыко(м). ихже древле прослави г(с)ь б҃ъ ты же дн(с)ь поруганию и покору въ ˫азыцѣхъ. иже древле чермьнаго морѩ. преидоша бездну. Там же, 125126;

||=ад, место мучения грешников:

ѥгда приходить въ глоубиноу зла и не радить. находить бо ѥму д(о)сада и поношениѥ бездьна глоубока и моука вѣчьна˫а послѣдьнѩ˫а же ѥго зрѩть ||=въ дъно адоу. Парем 1271, 256 об. — 257; тамо же ѥсть тьма кромѣшнѩѩ и моука бесконечнаѩ. ѡгнь шюмѩ. червь неоусыпающии. и бездьны бѣсовьскыѩ. (ταρτάριοι) ΚΡ 1284, 377б; дь˫аволъ вомькнеть тѩ въ без(д)ну и будеть неоудобь вы. во адѣ же никто же исповѣсть. ЗЦ к. XIV, 92а;

||=перен.:

˫ако же бо рече д҃хъ ст҃ыи. судъ б҃ии бездьна многа. (ἄβυσσος) ПНЧ XIV, 118б; то бо е(с) слово о недостижны(х) его судѣ(х). вопье(т) бо и дв҃дъ гл҃ѩ. судбы тво˫а бездна многа. с ним же и паве(л) съ страхо(м) и дивленье(м). о неиспытани суди б҃жьи. ГБ XIV, 86г.

2. Огромное количество, множество:

се неищетна бл҃гость тво˫а и бьздьна человѣколюбь˫а. долго терпѣлъ ѥси на мнѣ. СбЯр XIII, 80; да побѣдить множьство щедротъ твоихъ съблазнъ моихъ бездьноу. Там же, 176.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "бездъна" в других словарях:

  • бездна — прилаг. бездонный, др. русск., ст. слав. бездъна, болг. бездна, сербохорв. бѐздан, словен. bezǝn, чеш. bezdna, польск. bezden и т. д. Из без и дно, последнее из *дъно …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • бездна — ы, ж. 1) Очень глубокая пропасть, кажущаяся бездонной. Мне стало страшно: на краю грозящей бездны я лежал, где выл, крутясь, сердитый вал; туда вели ступени скал (Лермонтов). 2) (чего или какая) О пучине, небесной выси: беспредельная глубина чего …   Популярный словарь русского языка

  • БЕЗДНА. — Из ст. сл. яз. Ст. сл. бездьна, бездъна словообразовательная калька греч. abyssos …   Этимологический словарь Ситникова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»